Chelsea attacker Salomon Kalou apologized for violating safety rules.

Chelsea attacker Salomon Kalou apologized for violating safety rules.